Săn trộm bào ngư và hậu quả khó lường trước được

Những người bị truy tố tội bắt bào ngư bất hợp pháp và có âm mưu là Andy Phan, Charlie Lê, Bùi Chuyên và Nguyễn Diệp. Về phần Lê Nhân, Trương Văn Be và Nguyễn Ngọc Khoa, mỗi người bị buộc tội đồng lõa âm mưu.

UKIAH, Bắc California – Phòng xử án ở trên tầng trên cùng của tòa án Ukiah thuộc Tòa Thượng Thẩm Quận Mendocino gần như đầy chật người vào sáng thứ Sáu vừa qua, ngày 25-10-2013. Phòng xử đã có 13 bị cáo trong một vụ bắt trộm bào ngư, bạn bè và các thành viên gia đình và những luật sư đại diện cho họ.

04ce983818

Trong số 13 người đàn ông ở vùng Bay Area, tất cả đều bị buộc tội âm mưu phạm tội; 10 người bị tội nhẹ là đánh bắt bào ngư bất hợp pháp, 5 người bị tội nhẹ là bắt bào ngư vì mục đích thương mại, và 2 người bị buộc trọng tội man khai.

Tất cả đều bị tố cáo cùng nhau âm mưu, “và với một người khác và / hoặc những người mà danh tánh không rõ” khai thác bào ngư bất hợp pháp từ các vùng biển duyên hải của Quận Mendocino, trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 4 và ngày 11 tháng 8, theo cáo trạng buộc tội của Biện Lý Cuộc Quận Mendocino.

Một thông dịch viên tiếng Việt nói với toàn thể cử tọa tại phòng Dept. H, dịch lại lời tuyên bố khai mạc của Thẩm Phán Richard Henderson, nói rằng ông đã có ý định xem hết danh sách các bị can để bảo đảm tất cả đều có luật sư bào chữa.

Theo cáo trạng của Biện Lý Cuộc, các nhóm từ 4 đến 8 người bị cáo buộc đã thực hiện bốn chuyến khác nhau đi bắt bào ngư, từ Oakland đến Quận Mendocino. Trong một chuyến vào hôm 25 tháng 4, có 3 người mang giấy chứng nhận bào ngư đã bị tẩy xóa sửa đổi, và một người đã giấu ba bào ngư, theo bản cáo trạng cho biết.

Trong một chuyến đi vào ngày 17 tháng Năm, theo cáo trạng cho biết, một người trong một nhóm năm người đã có một phần trên của bào ngư bị tách ra.

Một trong 8 người trong một chuyến ngày 15 tháng Sáu bị cáo buộc đã bắt số lượng bào ngư nhiều hơn giới hạn hợp pháp, và một người đàn ông bị cáo buộc có bốn bào ngư, theo cáo trạng cho hay Nguyễn Đăng Khoa, Nguyễn Văn Tới, Nguyễn Văn Được, Bùi Trí Dũng và Hà Vân Hải bị đưa ra tòa với cáo buộc đánh bắt bào ngư vì mục đích thương mại, săn bắt bào ngư trái phép và đồng lõa âm mưu.

Nguyễn Đăng Khoa cũng bị cáo buộc khai man vì mang giấy chứng nhận bào ngư đã bị sửa đổi.

Trong khi đó Lê Quân Chính bị truy tố bắt bào ngư bất hợp pháp, khai man và đồng lõa âm mưu.

Những người bị truy tố tội bắt bào ngư bất hợp pháp và có âm mưu là Andy Phan, Charlie Lê, Bùi Chuyên và Nguyễn Diệp. Về phần Lê Nhân, Trương Văn Be và Nguyễn Ngọc Khoa, mỗi người bị buộc tội đồng lõa âm mưu.

Quan tòa ấn định một buổi điều trần sơ khởi trong tháng Giêng cho tất cả 13 bị cáo nhằm giúp họ có thời gian để tìm luật sư riêng hoặc được luật sư công. Hôm ra tòa thứ Sáu vừa qua, chỉ có một số bị cáo có luật sư. Những người khác chờ tòa ấn định luật sư cho họ. Vì có quá nhiều bị cáo ra tòa cùng một lần, thời gian xử sơ khởi có thể kéo dài hai hoặc ba ngày.

Cùng Danh Mục

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *