cách bán bào ngư

Điều thú vị và nguy hiểm khi lặn bắt bào ngư

abalone-35 Khi lặn bắt bào ngư cũng có quy định rất rõ ràng: Được phép lặn bắt bào ngư sau khi mặt trời mọc 1 tiếng và trước khi mặt trời lặn 1 tiếng, khi nạy nó ra khỏi cục đá thì phải đo đạt nó trước coi đủ size chưa, bắt đủ 3 con thì more »