cách săn bào ngư

Săn trộm bào ngư và hậu quả khó lường trước được

04ce983818 Những người bị truy tố tội bắt bào ngư bất hợp pháp và có âm mưu là Andy Phan, Charlie Lê, Bùi Chuyên và Nguyễn Diệp. Về phần Lê Nhân, Trương Văn Be và Nguyễn Ngọc Khoa, mỗi người bị buộc tội đồng lõa âm mưu. UKIAH, Bắc California – Phòng xử án ở trên more »